O nás

„Děláme všechno pro to, aby byl pobyt v nemocnici co nejpříjemnější.“

Nadační fond byl založen v roce 2020 za účelem zvelebení prostor Interní kliniky 3. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice, jejího vybavení, ať již medicínského nebo zázemí pro pacienty a zdravotníky.

Naše klinika je zaměřena na akutní interní medicínu.  

Na co sháníme prostředky?

  • Na nákup inovativních a moderních zařízení, abychom mohli nabízet tu nejvyšší zdravotní péči.
  • Prostředky, které získáme, využíváme na vzdělávání lékařů, zdravotních sester a dalších pracovníků kliniky.
  • A v neposlední řadě na vybavení naší kliniky, aby pacienti na ambulanci a lůžkovém oddělení, měli svůj pobyt v důstojném prostředí a cítili se v nelehkých chvílích co nejlépe.

Interní klinika 3. LF UK sídlí ve dvou budovách Fakultní Thomayerovy nemocnice, v pavilonu A4 a B3. Máme pět akutních ambulancí v nepřetržitém provozu a dvě monitorovaná lůžka. Úzce spolupracujeme s posádkami Rychlé Záchranné služby, praktickými lékaři a odbornými ambulancemi jako jsou: Gastroenterologie, Hepatologie, Metabolismus a Klinická výživa, Diabetologie a Obezitologie, Kardiologie a Angiologie, Endokrinologie, Nefrologie včetně dialyzační jednotky.

Za Vaše rozhodnutí pomáhat Interní klinice, pacientům i našim zdravotníkům z celého srdce děkujeme!


Zakladatelé:

Doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D.
Zakladatel Nadačního fondu a přednosta Interní kliniky 3. LF UK a FTN.

Vystudoval 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Postupně pracoval na interním oddělení Nemocnice v Náchodě, Gerontologické a metabolické klinice FN v Hradci Králové. V roce 2002 začal pracovat na interním oddělením FTN a od roku 2018 je přednostou Interní kliniky.

Je místopředsedou Společnosti klinické výživy a intenzivní metabolické péče, předsedou pracovní skupiny pro celiakii České gastroenterologické společnosti ČLS JEP, členem správní rady Společnosti pro probiotika a prebiotika. Stál u založení první české banky stolice.

Pan docent je vášnivý sportovec, jezdí na kole, plave, několikrát uběhnul legendární Jizerskou 50. Vše, co se točí kolem sportu, má velmi rád a jeden z jeho mnoha cílů, je štafetově přeplavat kanál La Manche.

Jednou z podmínek uzdravení je chuť uzdravit se. (Seneca)


MUDr. Jiří Vejmelka

MUDr. Jiří Vejmelka pracuje na Interní klinice 3. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze od roku 2011.

Zabývá se zejména funkčními onemocněními trávicího traktu a problematikou střevní mikrobioty vč. možností jejího léčebného ovlivnění. Poukazuje na nutnost mikrobiotu chránit, pečovat o ni a rozvíjet ji.

Je zakládajícím členem České mikrobiomové společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a členem výboru společnosti a členem redakční rady Mikrobiomnovin. Když už se utrhne z nemocnice nebo kongresů, věnuje se rodině.

Nechť strava je tvou medicínou.  (Hippokratés)